Čakry a jejich význam: Třetí čakra solar plexu – Manipura

Třetí čakra je umístěna přímo pod hrudní kostí. Souvisí s naší osobní hodnotou, s tím, jak vnímáme sami sebe, jaké máme sebevědomí. Čakra solar plexu také hovoří o našem egu a o právu svobody volby. Ukazuje na to, kým jsme a jakým způsobem jednáme s druhými.

Osobní moc je velmi zajímavý pojem. Máme-li osobní moc, máme i moc věci měnit, umět se rozhodovat, moc obrátit některé nepříjemné situace ke svému prospěchu. Máme moc svobodně myslet a konat, nebát se postavit a říci svůj názor.

Při správně fungující třetí čakře máme sílu dovést své sny do skutečnosti. Zvládáme náročné životní situace, zkoušky, které jsou nám stavěny do cesty. Bereme si z nich ponaučení do dalšího života. Nebojíme se vyjádřit svůj názor, protože cítíme vnitřní sílu.

Pokud nemáme moc, máme ne-moc. Nejsme schopni se rozhodnout v souladu se svým srdcem, spojit se s vlastní duší a jednat ve svém zájmu. Pak často jednáme tak, jak po nás chtějí ostatní. Častokrát jdeme proti vlastním zásadám a podřizujeme se volbě silnějších jedinců, kteří nám diktují, jak se máme chovat, jak jednat. Určují nám, jak máme žít vlastní životy a to je ta ne-moc. Nemohu to změnit a unikám do nemoci.

  • Barva – žlutá                                      Ovlivňuje: žaludek, játra, žlučník, slezinu,
  • Živel – oheň                                        slinivku, trávicí systém
  • Smysl – zrak
  • Planeta – Mars a Slunce                  Vlastnosti: osobní hodnota, sebeúcta,ego,
  • Znamení – Beran a Lev                    sebevědomí, svoboda volby
  • Klíčové slovo – Sebehodnota
  • Mantra – RAM

Při disharmonii třetí čakry si nejsme jisti sami sebou a hledáme oporu ve svých názorech u druhých. K tomu, abychom si sami sebe dokázali vážit, potřebujeme uznání od ostatních, a tak velice často těžce pracujeme, aby se nám takového uznání dostalo. Necháváme druhé, aby rozhodovali za nás o našich životech, a pak můžeme dělat i věci, se kterými vnitřně nesouhlasíme.

Naše ego úzce souvisí s čakrou solar plexu. Určitě znáte nějakého člověka ve svém okolí, o kterém můžete říci: „Ten má ale velké ego.“ Nejspíše znáte i člověka, který má nízké sebevědomí. Který z těchto dvou příkladů je správný? Ani jeden není v rovnováze.

Člověk, který má příliš vysoké ego, se rozhoduje ve většině situací podle něho. Ego potlačuje srdce, které je bránou k duši. Jen duše nám přes naše srdce říká, co je správné a co máme dělat, abychom byli šťastni. Takový člověk není ve spojení se svým srdcem, stává se manipulativním a často lidi bere jen jako věci. V tomto případě je potřeba navázat spojení se srdcem a znovu roztočit třetí čakru.

V případě malého sebevědomí necháváme naše životy řídit jinými, silnějšími jedinci. Je důležité nalézt vlastní hodnotu, zdravě si věřit a nebát se postavit za svůj názor. To z nás činí člověka, který má osobní moc rozhodovat o svém životě.

Osobní hodnota ukazuje na to, jak vnímáme sami sebe, jak si věříme, jaké jsou naše priority. Podle toho se pak chováme k ostatním. Je důležité si uvědomit, že každý si zaslouží lásku a respekt. I my sami.

Zdroje:
CHARMAN‚ R.‚ 2018. Čakry – vykládací karty. Praha: Dobrovský s.r.o. ISBN 978-80-7390-964-2.
POND‚ D.‚ 2003. Čakry pro začátečníky. Olomouc: Fontána. ISBN 80-7336-054-3.
WAUTERSOVÁ‚ A.‚ 2014. Čakry – kompletní průvodce. první. Praha: Euromedia Group k.s. . ISBN 978-80-242-4199-9.
„Mým posláním je pomoci druhým najít cestu z životních křižovatek. Ukazuji lidem, jak si mohou vědomě řídit svůj život. Pomocí terapie odstraňuji bloky z minulosti a učím jak pracovat s energiemi. Mým přesvědčením je, že každý má právo na šťastný život. Vždy existuje cesta, která vás k němu dovede. “ Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.