Svoboda myšlení a konání

Co v dnešní době znamená slovo svoboda? Pro každého z nás může mít jiný význam. Svoboda v partnerství, svoboda v rozhodování, svobodné zaměstnání. Pro mě je svoboda stav mojí mysli. Vnitřní pocit, který cítím a podle kterého se rozhoduji. Svoboda je styl života, je to životní síla, která vám dává moc se správně rozhodovat, vnímat svoje potřeby a poslouchat tužby svého srdce.

Vnitřní svoboda úzce souvisí s naší třetí čakrou. Čakra solar plexu nám ukazuje na to, jak vnímáme vlastní hodnotu, svobodu volby, osobní moci a jak je to s naším egem.

Osobní moc je velmi zajímavý pojem.

Máme-li osobní moc, máme tím i moc věci měnit, umět se rozhodovat, moc obrátit některé nepříjemné situace ke svému prospěchu, máme moc svobodně myslet a konat, nebát se postavit a říci svůj názor.

Při správně fungující třetí čakře, máme sílu dovést své sny do skutečnosti. Zvládáme náročné životní situace, zkoušky, které jsou nám stavěny do cesty. Bereme si z nich ponaučení do dalšího života. Nebojíme se vyjádřit svůj názor, protože cítíme vnitřní sílu.

Pokud nemáme moc, máme nemoc.              

Nejsme schopni se rozhodnout v souladu se svým srdcem, spojit se s vlastní duší a jednat ve svém zájmu. Pak často jednáme tak, jak po nás chtějí ostatní. Častokrát jdeme proti vlastním zásadám a podřizujeme se volně silnějších jedinců, kteří nám diktují, jak se máme chovat, jak jednat. Určují nám, jak máme žít vlastní životy a to je ta „nemoc“. Nemohu to změnit a unikám do nemoci.

Při disharmonii třetí čakry si nejsme jisti sami sebou a hledáme oporu ve svých názorech u druhých. K tomu, abychom si sami sebe dokázali vážit, potřebujeme uznání od ostatních a tak velice často těžce pracujeme, aby se nám takového uznání dostalo. Necháváme druhé, aby rozhodovali za nás, o našich životech, a pak můžeme dělat i věci, se kterými vnitřně nesouhlasíme.

Každý máme právo volby.

Každý můžeme své životy začít měnit. Je jedno, kolik nám je let, jaký život zrovna teď žijeme. Jediné na čem záleží je, žít v souladu sami se sebou, cítit vnitřní svobodu a žít takový život, ve kterém se budeme cítit šťastni.

Vím, že je to obtížné, někdy tlaky okolí na nás jsou obrovské. Také jsem těmto tlakům v minulosti podléhala a žila život, který nebyl v souladu se mnou. A víte co? Když jsem se dokázala postavit a jednat podle toho, co cítím, začal se můj život měnit a dostavil se právě ten pocit vnitřní svobody, který je pro každého člověka tak důležitý.


Jak poznáte svobodného člověka:

 • Nebojí se vyjádřit svůj názor, i když ví, že druhou stranou nemusí být přijat.
 • Nenechá se sebou manipulovat tak, aby jednal podle přání druhých a potlačil své vlastní hodnoty.
 • Ví, co chce a jaké jsou jeho životní priority.
 • Rozhoduje se přes své srdce, jedná v souladu s tím, co cítí.
 • Svoboda je pro něj jedna z nejdůležitějších věcí.
 • Nemůžete mu jeho svobodu nikterak sebrat, on jí cítí zevnitř.
 • Uvědomuje si, jak důležité je pro něho žít v souladu sám se sebou.
 • Nejde s davem, vždy hledá svou vlastní cestu.
 • Často má na věci odlišný názor, než ostatní.
 • Je pozitivní, více se směje, než lidé, kteří vnitřní svobodu necítí.
 • Plní si své sny a mění si život tak, aby byl v souladu s tím, co cítí.
 • Zná svoji hodnotu a má moc měnit věci kolem sebe.

I když jsme vystaveni těžkým zkouškám, měli bychom si uvědomit, že vždy máme právo volby.

Nedávno jsem se seznámila s paní, která prochází dost obtížným životním obdobím. Změnil se jí celý život z minuty na minutu. Její situace je velice složitá, ale ona neztrácí naději, stále věří, že vše zase budu dobré. I přes to, že ji všichni, i doktoři říkají, že situaci vidí velice špatně a že ona je zbytečně optimistická, nepřestává věřit. Nepodlehla beznaději, přijímá situaci takovou, jaká je.

Je to o našem právu volby, které každý z nás máme.

Tato žena cítí vnitřní svobodu. Vidí všechny možnosti a má moc situaci změnit. Má sílu a odhodlání udělat všechno pro to, aby bylo zase lépe. Vidí všechny cesty, které se před ní otevírají a rozhodla se kráčet po cestě víry a dělá k tomu potřebné kroky. Má můj neskonalý obdiv.

A jak to máte Vy? Máte moc nebo nemoc?

„Mým posláním je pomoci druhým najít cestu z životních křižovatek. Ukazuji lidem, jak si mohou vědomě řídit svůj život. Pomocí terapie odstraňuji bloky z minulosti a učím jak pracovat s energiemi. Mým přesvědčením je, že každý má právo na šťastný život. Vždy existuje cesta, která vás k němu dovede. “ Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.