TFT (Thought Field Therapy) Terapie mezipólového myšlení

Co je TFT terapie?

Při TFT terapii poťukáváme na určitých místech našeho těla, kudy vedou meridiální dráhy. Ty byly objeveny před více než 5000 lety a po celou dobu byly základem tradiční čínské medicíny. Meridiány jsou systém energetických drah, které se nacházejí v našem těle. Pokud dojde k jejich zablokování nebo ucpání, nemůže energie v nich volně proudit a dochází ke vzniku traumat, strachů, nepřiměřených emocionálních reakcí v určitých situacích nebo k nemoci.

TFT terapie je kombinací prastaré meridiánové léčby, která má původ v Číně, a současně psychoterapie. Autorem této metody je Ph.D. Roger J. Callahan, který ji v 80. letech začal s pomocí kinesiologie využívat.

V čem Vám může Terapie mezipólového myšlení pomoci?

-          Odstranění fobií

-          Zpracovává strachy a úzkosti

-          Podpora v osobním růstu

-          Nízké sebevědomí

-          Zbavení se negativních emocí vůči druhým lidem i sami k sobě

-          Pochopení z čeho pramení naše reakce na určité situace

-          Vztahové problémy

-          Pomáhá připravit se na důležité životní kroky

-          Pomáhá při stresu a časté únavě

-          Fyzické problémy, alergie

-          Řeší nezpracované emoce a bloky, které mají častou příčinu v dětství

-          Pomáhá s odpuštěním sobě i druhé osobě

-          Se sebeláskou

Jak terapie probíhá?

První částí terapie je rozhovor, při kterém se zaměřujeme na to, co klienta trápí. Jaké situace v životě mu způsobují problém, z čeho má obavy, v čem cítí v životě diskomfort? Druhou částí je samotná terapie.

Terapeut poťukává klientovi na určité body na jeho těle, aby aktivoval energii v meridiánech. Body jsou umístěny na obličeji, hrudi a rukách. S klientem pak jdeme zpět po časové ose do míst, která mu způsobují v životě problém. Hodně pracujeme s emocemi. Hledáme původní situaci, v které došlo k zablokování energie. Situaci, která zpustila problém, který řešíme. Tu pak emočně přepisujeme. Tím, že změníme postoj k situaci, která se již stala a byla pro klienta nějakým způsobem zátěžová, měníme i následné reakce klienta na podobné situace v budoucnu.

Často se dostáváme do dětství, kdy například nevhodná poznámka učitele, kamaráda nebo někoho z rodiny mohla dítěti způsobit trauma, s kterým se pak potýká celý život. Terapeut je tu od toho, aby toto trauma našel a společně s klientem zpracoval.

Všichni jsme ovlivněni situacemi z minulosti, svojí rodinou, přáteli, učiteli, kteří to s námi třeba i mysleli dobře, ale ne vždy to bylo v náš prospěch. Díky TFT terapii máme možnost odložit vzorce, které už nám neslouží a vstoupit do své síly.

Při terapii dochází k zprůchodnění energie v meridiánech, která byla zablokována. Pokud obnovíme proud toku energie v meridiánech, dochází u klienta souběžně ke změně jeho emočních reakcí na dosud pro něho stresující situace.

Jak dlouho terapie trvá a je bezbolestná?

Délka sezení je 60 – 120 minut. Často k vyřešení problému stračí jedna terapie. Jedná se o jednoduchou, bezbolestnou metodu, která vede k rychlému a dlouhodobému řešení problémů. Navíc je vhodná i pro děti.

Terapie mezipólového myšlení bylo úspěšně použita při pomoci pozůstalým i postiženým po atentátu na „newyorská dvojčata“ 11. září 2001. Toto léčení pomohlo i obětem v bývalé Jugoslávii a veteránům z vietnamské války. Většinu zablokování energie v meridiánech způsobují traumata. Pomocí TFT terapie lze odblokovat meridiální dráhy, aby naše tělo mohlo samo vyrábět potřebné látky pro naše zdraví a zprůchodnění našich energetických drah. Pomocí terapie pracujeme s problémy v místě jejich vzniku a eliminujeme rušivé frekvence v našem myšlenkovém poli.

Odstranění emočních následků trauma nezmění skutečnost, ale pomůže s odstraněním emoční bolesti.

Pro objednání na terapii prosím použijte e-mail: hejtmankovape@gmail.com