Čakry a jejich význam: První čakra – Múládhára

Slovo čakra znamená kruh nebo kolo. Znamená také Slunce, které v Hinduismu symbolizuje boha Višnu. Jedná se o energetické víry v našem těle, které přijímají energii, přetvářejí ji a opět vyzařují.

Každý z nás máme stovky meridiánů a čaker. Mají obvykle průměr přibližně 10 cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, vibrace se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější. Hlavních čaker je sedm, jsou umístěny po celé délce páteře. Každá z nich má svoji barvu, vibraci, vlastnosti, ovlivňuje nám určité části našeho těla a také jí náleží mantra.

Čakry nám odrážejí naše myšlenky, pocity, postoje k životu. To, jak přemýšlíme, jak se cítíme, jestli dokážeme žít v přítomném okamžiku, to vše se projevuje na fungování našich energetických center. Na jejich správné činnosti závisí naše zdraví, pohoda, schopnost prožívat radost ze života, plnit si sny, dosáhnout svého cíle, kvalita mezilidských vztahů, sebeláska, sebehodnota, vztah k Zemi, zodpovědnost za vlastní život a mnohé další.

První kořenová čakra – Múládhára

  • Barva – červená                                                          Ovlivňuje: vše pevné, kosti, zuby,
  • Živel – země                                                                nehty, tlusté střevo, nohy, ledviny,
  • Smysl – čich                                                                konečník, krev
  • Planeta – Saturn                                                        Vlastnosti: trpělivost, zemitost,
  • Znamení – Kozoroh                                                  stabilita, jistota, plnění snů
  • Klíčové slovo – zodpovědnost za sebe
  • Mantra – LAM

První čakra je umístěna na nejnižším místě páteře, pod kostrčí. Vyjadřuje naše základní potřeby, život v dostatku, pocit bezpečí. Je spojena se zemí. Ukazuje nám, jestli stojíme nohami na zemi, jestli jsme ukotveni, nebo se teprve hledáme.

První čakra také ukazuje na to, jaký máme vztah k materiálním věcem, jakou hodnotu mají v našich životech, jestli máme potřebu je vlastnit, nebo jsme schopni se jich vzdát. Také nám ukazuje na potřebu mít pod kontrolou životy jiných lidí, většinou se jedná o členy rodiny, ale může jít i o lidi mimo rodinu. Zde se projevuje nutkáním neustálé kontroly, nedůvěry. Člověk, který má v disharmonii první čakru, má potřebu vlastnit, a to jak fyzické věci, tak i lidi. Naopak pokud je první čakra v harmonii, tato potřeba nevzniká. Tito lidé si více váží duchovních hodnot, nelpí na majetku a dávají volnost myšlení i konání ostatním ve svém okolí, nemají nutkání prosazovat svůj názor za každou cenu a potřebu vysvětlovat svá rozhodnutí nebo se obhajovat před ostatními.

Kořenová čakra také vypovídá o tom, jak jsme schopni plnit si své sny. Každý nějaký sen máme, většinou je jich více a je to tak v pořádku. Naše touhy nás ženou dopředu, dávají nám energii, radost, pocit štěstí, naplnění, a to v případě, že si je plníme. Jestliže jen sníme a nejsme schopni převést sny do reality, máme zablokovanou první čakru a naše touhy, které se nezhmotňují, nás mohou spíše frustrovat.

Pokud máte v rovnováze první čakru, čiší z vás život, nebojíte se změn, protože víte, že vnitřně jste silní a každou změnu jste schopni ustát. Stojíte nohama pevně na zemi. Jste pečující, pozitivní, dáváte i přijímáte lásku a věříte v dobro života. Jste pružní a přizpůsobiví, nebojíte se rozhodovat a plnit si své sny. Věříte v sílu lásky, a to jak k lidem, ke zvířatům, tak i k Matičce Zemi.

Zamyslete se nad tím, jak vnímáte život? Vnímáte ho jako těžké břímě, plný nástrah, nespravedlností, těžkostí, zrady? Pokud máte pocit, že nemáte právo být v životě šťastni, pak se vaše první čakra zastavila v toku energie a je potřeba jí znovu rozpohybovat. Když vnímáte svůj život jako výzvu, umíte se těšit z maličkostí, dávat lidem okolo sebe lásku a máte rádi i sami sebe, pak je vaše první čakra v harmonii a vy ji můžete posilovat dál, tímto způsobem myšlení.

Zůstáváme-li na úrovni první čakry a nepostupujeme-li dál v harmonizaci a otevírání dalších čaker, jsme příliš připoutáni k zemi, k majetku, rodině, věcem, ale i k způsobu myšlení našich předků. Stále jen řešíme hmotné věci, své zabezpečení, pocit jistoty a uniká nám, že zapomínáme na svoji jedinečnost. Každý jsme originál, máme své talenty, předpoklady k tomu být úspěšní, šťastní ve svém životě. V této úrovni často řešíme malichernosti, a přitom nevidíme pravý smysl života. Podaří-li se nám objevit svou jedinečnost, máme vyhráno. Roztočíme tím kořenovou čakru a můžeme se osvobodit, naučit se více věřit sami v sebe, ve svoje schopnosti, vlastní originalitu. Získáme tím vnitřní stabilitu, která nám následně bude pomáhat zvládat všechny změny.

Kořenová čakra nás také učí rozhodovat sami o sobě. Vzít život pevně do svých rukou. Nebát se postavit za své názory. Nepotřebujeme žádné povolení k tomu, abychom žili tak, jak chceme. Nemusíme se nikomu zpovídat ze svých rozhodnutí. Každý jsme odpovědný za svůj život a ten máme právo si tvořit podle svého cítění. Máme právo být šťastni, radovat se, milovat a žít v souladu s naší podstatou. Nikdy nedejte na to, co vašemu způsobu života řeknou ostatní. Je to váš život, nikdo ho za vás žít nebude, to musíte vy sami. Pokud ho budete žít v souladu sami se sebou, budete v něm šťastni.

Kořenová čakra nás učí více naslouchat svým potřebám, rozlišovat to, co je pro nás dobré. Čím více nasloucháme sami sobě, respektujeme svoje potřeby, přání i sny, tím více kořenovou čakru uzdravujeme, uzemňujeme se a podporujeme náš osobní rozvoj. Čakru také podpoříte při uvědomění si, že máte právo na život, jaký chcete. Že máte právo prožívat radost, být šťastní, zdraví, plnit si své sny. Nepotřebujete od nikoho povolení, ani nemusíte zdůvodňovat, proč jste udělali rozhodnutí, které jste udělali. Je to jen váš život, s kterým si můžete naložit dle vlastního uvážení. Nikdo jiný, nežli vy neví, co cítíte, co v které situaci prožíváte, proč jednáte tak, jak jednáte, co vám působí radost a co naopak trápení. Jen vy sami nejlépe více, co v životě vás činní šťastnými.

Zdroje:

CHARMAN‚ R.‚ 2018. Čakry – vykládací karty. Praha: Dobrovský s.r.o. ISBN 978-80-7390-964-2.
POND‚ D.‚ 2003. Čakry pro začátečníky. Olomouc: Fontána. ISBN 80-7336-054-3.
WAUTERSOVÁ‚ A.‚ 2014. Čakry – kompletní průvodce. první. Praha: Euromedia Group k.s. . ISBN 978-80-242-4199-9.
 
„Mým posláním je pomoci druhým najít cestu z životních křižovatek. Ukazuji lidem, jak si mohou vědomě řídit svůj život. Pomocí terapie odstraňuji bloky z minulosti a učím jak pracovat s energiemi. Mým přesvědčením je, že každý má právo na šťastný život. Vždy existuje cesta, která vás k němu dovede. “ Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.